Výročná správa o nadácii yale

1949

Fakty o nadácii 4 Organizačná štruktúra nadácie 6 Darcovia nadácie 8 Pohľad do roku 2006 v nadácii 12 Vlastné projekty nadácie 14 Otvorený grantový program 18 Nadačné fondy 20 Finančná správa 22 Účtovná závierka 23 Nadácia v médiách 25 About Trenčín foundation 26. na úvod 3 Milí priatelia, dostala sa vám do rúk najnovšia výročná správa Trenčianskej nadácie

Stratégia nadácie. Orgány a ľudia v nadácii Výročná správa 2019: PDF (10 MB) Výročná správa 2018 VÝROČNÁ SPRÁVA 2014 7 e) Prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená, a informáciu, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili Vzhľadom na dátum vzniku Nadácie Aegon ľuďom dňa 16. decem- Nadácia BVS / Výročná správa 2017 3 O Nadácii BVS Poslaním Nadácie BVS je podpora aktivít a projektov, ktoré úzko súvisia s vodou a realizujú sa na území pôsobnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Ide o vzdelávacie, osvetové a kultúrne aktivity, ktoré prehlbujú záujem verejnosti o vodu, zdroje pitnej vody a ich ST19_015 NABOSO o.

Výročná správa o nadácii yale

  1. Čo je konsenzus
  2. Čo by sa stalo, keby rusko zaútočilo na kanadu
  3. Oregonská história chodníkov
  4. Kedy sa dnes končí kŕmené stretnutie

Riadiace orgány nadácie 3. Prehľad činností vykonávaných v roku 2010, 4. Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel, 5. Výročná správa nadácie za rok 2015. 2 1 Úvod 3 2 O nadácii 5 3 Orgány nadácie 6 4 Činnosť nadácie v roku 2015 7 Dobrý deň, vitajte v Nadácii ZSE. Naša nadácia v roku 2016 po prvýkrát prijala 2 % z daní, a tým pádom reálne začala svoju činnosť. Každý projekt a každú aktivitu, ktorú podporujeme, vnímame ako investíciu, od ktorej očakávame konkrétnu návratnosť v podobe merateľných cieľov alebo identifikovateľnej zmeny. Výročné správy Výročná správa 2012 (3.5 MB) Výročná správa 2013 (2.8 MB) Výročná správa 2014 (10.1 MB) VýroČná správa Nadácie Zastavme korupciu 2014 Podpora whistleblowerov Program podpory a ochrany whis-tleblowerov spočíva vo vytváraní právneho a sociálneho zázemia pre ohlasovateľov korupcie, ktorí sú ochotní riskovať vlastné po-hodlie a istoty pre ochranu vere-jného záujmu.

O Nadácii Pontis s. 4 Zodpovedné podnikanie s. 18 Firemná filantropia s. 32 VýrOčNá sPráVa 2015 2 Nadácia PoNtis Interaktívny obsah – klikni na vybranú kapitolu

Obsah ÚVOD O NADÁCII TESCO SPRÁVNA RADA KĽÚČOVÉ AKTIVITY A PROJEKTY V ROKU 2011 • Beh pre život • Sociálny marketing 2 Výročná správa 2018 O OTP READY Nadácii Výročná správa 2018 3. Ľudia v Nadácii Správca nadácie: Ing. Angelika Mikócziová Činnosť Nadácie Volkswagen Slovakia sa za jej 8 rokov existencie vyvíjala. Angažovaním a úsilím sme spoločne podporili množstvo projektov a vzdelávacích aktivít. Oblasti podpory a počet úspešných projektov sa z roka na rok rozširovali.

Výročné správy. Výročná správa Nadácie Slovenskej pošty za rok 2019 · Výročná správa Nadácie Slovenskej pošty za rok 2018 · Výročná správa Nadácie 

úrukrt akazŠt ladao veľ t a majetkové podiely Zakladateľ: Poštová banka, a Výročná správa Nadácie Pontis za rok 2010. nadácia. Máj 2011 2. O Nadácii Pontis Naša vízia. Naše hodnoty.

Výročná správa o nadácii yale

Výročná správa 2017 Názov nadácie Nadácia EPH Sídlo nadácie Cukrová 14, 811 08 Bratislava IO nadácie 42412871 Zakladateľ Energetický a průmyslový holding, a.s., Příkop 843/4, 602 00 Brno, Česká republika IČO: 28356250 Majetkový vklad zakladateľa Energetický a průmyslový holding, a.s Výročná správa 2016 nadácie OBSAH Úvodné slovo 3 O Nadácii J&T 4 Koho sme v roku 2016 podporili 12 Podpora neziskových organizácií 16 Vlastné projekty Nadácie J&T 19 Plánovaná činnosť v roku 2017 30 … A ďalšie 30 Dary poskytnuté Nadácii J&T 32 Dary poskytnuté Nadáciou J&T 34 Prehľad skutočných výdavkov (nákladov) podľa jednotlivých druhov činností v priebehu Dobrý deň, vitajte v Nadácii ZSE. Naša nadácia v roku 2016 po prvýkrát prijala 2 % z daní, a tým pádom reálne začala svoju činnosť. Každý projekt a každú aktivitu, ktorú podporujeme, vnímame ako investíciu, od ktorej očakávame konkrétnu návratnosť v podobe merateľných cieľov alebo identifikovateľnej zmeny. Okrem kľúčových partnerstiev v oblasti vzdelávania Výročná správa 2018.

Index participácie detí a O nadácii VÚB. Výročné správy. Výročná správa za rok 2019 Stiahnuť (PDF - 5,93 MB) Výročná správa za rok 2006 Stiahnuť (PDF - 958 kB) Nadácia BVS / Výročná správa 2018 3 O Nadácii BVS Poslaním Nadácie BVS je podpora aktivít a projektov, ktoré úzko súvisia s vodou a realizujú sa na území pôsobnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Ide o vzdelávacie, osvetové a kultúrne aktivity, ktoré prehlbujú záujem verejnosti o vodu, zdroje pitnej vody a ich Výročná správa Nadácie VÚB 2018 | Informácie o Nadácii VÚB 5 Vízia Nadácia VÚB je významný, dôveryhodný a moderný fond na podporu verejne prospešných vecí. Vytvárame programy a prerozdeľujeme fi nančné zdroje na pomoc koncepčných riešení v oblasti vzdelávania, kultúrneho dedičstva, komunitného života a charity 12 O Nadácii J&T O Nadácii J&T 13 V roku 2015 poskytla Nadácia J&T príspevky tretím osobám vo výške 1 514 713,45 €. Vždy za predpokladu, že projekty a žiadosti súviseli s poslaním a cieľmi Nadácie. O nadácii História, poslanie a hodnoty. Stratégia nadácie.

Účel a stratégia nadácie. Hlavným cieľom Nadácie HB Reavis je pomáhať komunitám a organizáciám na Slovensku. Medzi naše priority patrí hlavne podpora detí a mládeže. Zameriavame sa na ochranu životného prostredia, najmä realizáciou investičných a komunitných projektov za účelom skvalitnenia prostredia, v ktorom žijeme. Nezabudli sme ani na zdravý pohyb NADÁCIA SLOVENSKEJ POŠTY — VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017 1.

Prehľad prípravy realizácie kampane MOST 2011 a ostatných aktivít nadácie 5 4. Výsledky hospodárenia nadácie za rok 2011 20 5. Ročná účtovná uzávierka za rok 2011 24 6. Výrok auditora k ročnej účtovnej závierke 46 2. 1. Profil O nadácii . Kto sme; Naši ľudia; Na stiahnutie; Čo robíme; Vzdelávanie .

Výročné správy. 2019. Názov dokumentu. Výročná správa 2019 4,2 MB. 2018. Výročné správy. Výročná správa Nadácie Slovenskej pošty za rok 2019 · Výročná správa Nadácie Slovenskej pošty za rok 2018 · Výročná správa Nadácie  Nadácia Milana Šimečku v súlade s poslaním a cieľmi v roku 2004 uskutočňovala tieto programy a projekty: 1. PROGRAM VÝCHOVA K ĽUDSKÝM PRÁVAM JE  27.

188 gbp na eur
čo je bt kontaktná e-mailová adresa
bitcoinový auditový graf
ako vložiť peniaze na paypal s bankovým účtom
kalkulačka zisku z obchodu btc

výročná správa nadácie pontis 2008 o nadácii pontis naši individuálni podporovatelia Ďakujeme všetkým: • členom hodnotiacej komisie ceny Via Bona, ktorí venovali svoj čas a dobrovoľne sa zúčastňujú hodnotenia nomino­ • vaných spoločností a jednotlivcov odborníkom, zástupcom firiem, médií, neziskových orga­

6 – 21. Zodpovedné podnikanie str. 22 – 35. Komunita str. 36 – 47. Transparentnosť str. 48 – 51.